Zemědělský pozemek 2,1 ha

Popis nemovitosti

Ve výhradním zastoupení vlastníka nabízíme pozemky v obci Vícenice u Náměště nad Oslavou o výměře 21 367 m2, zapsané v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Jedná se o pozemky, které jsou částečně hospodářsky využívané a částečně jsou bez využití. Jsou přístupné po vlastní nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou v návrhu nového územního plánu jako plochy smíšené nezastavěného území (MN), využitelné zemědělskou činností nebo pro stavby a zařízení pro obhospodařování zemědělské půdy a pro pastevectví do zastavěné plochy 60 m2 (přístřešky pro dobytek, seníky, zimoviště) a silážní žlaby, dále stavby a zařízení pro výkon myslivosti (kazatelny, krmelce, seníky, posedy) nebo stavby a zařízení pro včelaření.

Na pozemku je kopaná studna a pozemky sousedí s železniční vlečkou.   

Prodáno!